AI News, SMS Trac Nghiem Tinh Yeu artificial intelligence

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đẩy mạnh đầu tư công nghệ mới với SMART FORM – Giải pháp được phát triển bởi Hyperlogy

tiêu chí và kim chỉ nam cho hoạt động của ABBANK, áp dụng giải pháp công nghệ mới dành cho các ngân hàng số sẽ thúc đẩy ABBANK trở thành địa chỉ tin cậy, mang đến những giải pháp tài chính hiệu quả và nhận được nụ cười, sự hài lòng của khách hàng sau mỗi lần giao dịch, như Phương châm kinh doanh mà Ban Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV ABBANK đã đề ra “Trao giải pháp – Nhận nụ cười”.

phê duyệt hồ sơ) để thực hiện một giao dịch cho khách hàng mới điển hình, bao gồm mở tài khoản, thẻ, đăng kí các dịch vụ giá trị gia tăng thông thường (SMS/Internet/Mobile banking), trước kia cần 20-40 phút để thực hiện giao dịch này, tức là tiết kiệm tới hơn 80% thời gian, tương đương với việc tăng năng suất lao động lên gấp 5 lần.

Triển khai hệ thống SMART FORM không chỉ là bước đà giúp các ngân hàng bắt kịp với xu hướng này, mà còn mở ra một chuỗi các giải pháp dịch vụ công nghệ, các tiện ích nâng cao của hệ sinh thái ngân hàng số tổng thể như: Tựu chung lại, với những giải pháp này, các ngân hàng có thể nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tăng trưởng doanh thu (Hiểu rõ khách hàng giúp tăng cơ hội Cross-sell, Upsell), cắt giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng ngày càng am hiểu về số hóa và công nghệ, đòi hỏi các sản phẩm tài chính phải được cá nhân hóa và dễ dàng sử dụng hơn.

Đối nét về sản phẩm: Smart Form là sản phẩm ngân hàng đa kênh phục vụ bán lẻ, giải pháp giúp giảm tới hơn 80% thời gian giao dịch tại quầy, hỗ trợ Internet Check-in, kết nối tới các hệ thống dịch vụ lõi ngân hàng, dịch vụ giá trị gia tăng cũng như các fintech, giúp tăng cường bán gói dịch vụ, hỗ trợ RM nâng cao năng suất bán hàng, tập trung dữ liệu giúp ngân hàng có báo cáo nhanh chóng và thuận tiện,….

How better tech could protect us from distraction | Tristan Harris

How often does technology interrupt us from what we really mean to be doing? At work and at play, we spend a startling amount of time distracted by pings and ...

Cloud Computing - Computer Science for Business Leaders 2016

caching, load balancing; containers, virtual machines; IAAS, PAAS, SAAS.

Suspense: Tree of Life / The Will to Power / Overture in Two Keys

Alfred Hitchcock's first thriller was his third silent film The Lodger (1926), a suspenseful Jack the Ripper story. His next thriller was Blackmail (1929), his and ...

Words at War: Assignment USA / The Weeping Wood / Science at War

The Detroit Race Riot broke out in Detroit, Michigan in June 20, 1943, and lasted for three days before Federal troops restored order. The rioting between blacks ...

CC.Interview Classified Scientist Emery Smith- Deep Underground Bases & Examining ET Bodies

CC. Subtitles: Sign up for and watch the entire series at Website: (Subscribe to the .