AI News, Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe artificial intelligence

Consultatie 2e versie oriëntatie strategisch plan voor Horizon Europe geopend

De consultatie voor de tweede versie van de oriëntatie op het strategisch plan voor Horizon Europe staat nu open.

Door middel van drie inhoudelijke vragen wil de Commissie beter begrijpen op welke gebieden Horizon Europe een EU toegevoegde waarde biedt, welke uitdagingen clusters overstijgen (om silovorming te voorkomen) en welke randvoorwaarden nodig zijn.

Na het verwerken van de reacties op deze consultatie zal de Europese Commissie een strategisch plan uitwerken, dat de lidstaten zullen moeten goedkeuren.Waarschijnlijk gebeurt dit pas op nadat de nieuwe Commissie is aangetreden.