AI News, CNV Zorg & Welzijn artificial intelligence

2 september eerste staking in Nederlandse geschiedenis van de jeugdzorg

Maandag 2 september 2019 gaan duizenden jeugdzorgwerkers staken tegen het huidige jeugdzorgbeleid en voor goede arbeidsvoorwaarden.

Door jarenlang bezuinigen van de rijksoverheid, inkoopwaanzin door gemeenten en torenhoge administratiedruk kunnen jeugdzorgwerkers niet meer voldoende toekomen aan het werk waarvoor ze hebben gekozen, namelijk;

Het is treurig te moeten te constateren dat precies een jaar later een staking nodig is om minister Hugo de Jonge te overtuigen dat het zo écht niet meer langer kan.

FNV-lid Renna Himonetos is ruim 20 jaar werkzaam in de sector: “Wij zeggen het al heel lang, het kan niet zo verder, er gaan anders ongelukken gebeuren.

Muriel Fukkink, FNV-lid en al bijna 20 jaar werkzaam in de jeugdzorg: “Ik heb niet eerder meegemaakt dat een bezuiniging zo ingrijpend is en dat kinderen niet meer de hulp krijgen die nodig is.

het moet niet meer slecht zijn voor je gezondheid om dit mooie werk te doen”.’ 950 miljoen voor jeugdzorg Vakbonden FNV en CNV eisen geoormerkt geld voor jeugdzorg.

Carina Klinkvis, ambulant hulpverlener bij Jeugdhulp Friesland bijvoorbeeld: “Behalve dat ik heel vaak roep dat het niet meer kan, wil ik op 2 september in Den Haag ook gaan laten zien dat het niet meer kan.

We worden overvraagd met z’n allen en als we goede zorg willen blijven leveren zonder dat het te veel van onszelf kost, dan moet er wat veranderen.

Ook als er ergens een echte crisis ontstaat, dan haal ik dat niet en moet ik daar langsgaan in mijn eigen tijd.

Voor mijn gevoel wordt ervan uitgegaan dat ik mijn werk niet goed doe, tenzij ik kan aantonen dat ik het wel goed gedaan heb.

de website van CNV staat een fraaie video met een tijdlijn van acties, besprekingen en onderhandelingen die CNV sinds september 2018 heeft gevoerd over de jeugdzorg: klik hier.

Bijeenkomst Wet BIG 2, weg ermee? in Utrecht

De brede overgangsregeling houdt nu in dat verpleegkundigen die vóór 2012 hun hbo-diploma hebben gehaald of inservice-opgeleiden met een aanvullende opleiding, zich kunnen registreren als regieverpleegkundige en binnen 5 jaar moeten aantonen aan de gestelde eisen te voldoen.

Wij zijn daarom pas aan tafel uitgenodigd toen het ging over de invulling van de overgangsregeling en er twee varianten op tafel lagen.

Op basis van de onrust over de functie van regieverpleegkundige heeft de minister aangegeven met partijen in de sector, ook met de vakbonden, in overleg te willen gaan.

Praat mee op een van de volgende bijeenkomsten: 21 augustus, Het Kompas, Veenhoopsweg 12b, Smilde (16:00-17:00 uur) 22 augustus, CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht (15:00-17:00 uur, deze bijeenkomst is alleen voor vakbondsconsulenten) 26 augustus, CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht (16:30-18:30 uur) 3 september, Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg (14:00-17:00 uur) Ook je collega’s (wel of geen vakbondslid) zijn van harte welkom.