AI News, CNV Zorg & Welzijn artificial intelligence

Kom op 2 september naar jeugdzorgstaking

CNV vraagt al langer aandacht voor het jeugdzorgbeleid van het Kabinet.

Daarom gaan de medewerkers, die onder de cao jeugdzorg vallen, staken op 2 september.

Medewerkers hebben de afgelopen tijd flink actie gevoerd en gelobbyd, naar werkgevers, gemeenten en VWS.

Zelfs over een nieuwe cao kan niet onderhandeld worden, vanwege de lege portemonnee van werkgevers.

Dat plan moet leiden naar passende maatregelen en zorg voor medewerkers, waardoor er ruimte en tijd kan zijn voor gezonde en verantwoorde Jeugdzorg.

De minister heeft wel eenmalig € 420 miljoen toegezegd over 2019, over 2020 en 2021 komt daar eenmalig € 300 miljoen bij.

Daarmee zijn de eisen van de bonden niet ingewilligd en dus is het niet genoeg.

CNV heeft tijdens de organisatiebezoeken in april en mei 2019 aan de leden gevraagd wat te doen.